Raport Specjalny „O postawach i zachowaniach w relacji lekarz–pacjent”

Z pogłębionej analizy opinii pacjentów o lekarzach w Polsce wynika, że empatycznej postawy oczekują i doceniają ją pacjenci. To wnioski ze studium, z którego Raport Specjalny przedstawiamy poniżej, przeprowadzonego w okresie lipiec-sierpien 2021 na wybranych losowo opiniach o lekarzach zamieszczonych w internecie. Dane wskazują, że najwyższe noty w ocenie pacjentów otrzymują lekarze, którzy poza fachowym leczeniem zaoferują też „dobre słowo”. „Wysłuchał mnie”, „wszystko pięknie wytłumaczył”, „lekarka z wielkim sercem, dziękuję” - to tylko niektóre z wielu opinii, jakich wspólnym mianownikiem jest empatyczna postawa lekarza i dobra komunikacja z pacjentem.

Plik z raportem znajduje się poniżej (plik w formacie PDF w formie prezentacji, 12 stron/ekranów, ok. 1 MB):

Kontakt

Be Communications - logo

Agnieszka Szustorowska
Koordynator Projektu Plebiscytu „Lekarz z Empatii”
Be Communications

663 343 494
a.szustorowska@becomms.pl